Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen.

Herudover skal du betale for sygemeldinger, attester, rejsevaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Hvis du er sikret i gruppe 1, hvilket er det mest almindelige,  er alle undersøgelser og behandling gratis, bortset fra visse attester, helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale for konsultation og undersøgelser. Vi prioriterer patienter, som er sikret i gruppe 1 hos lægerne i Agervang. Vi behandler kun akutte og semi-akutte problemstillinger hos gruppe 2-sikrede. Har man kroniske sygdomme, og ønsker sig kontrolleret hos lægerne i Agervang, må man skifte til sygesikringsgruppe 1.

For rejsevaccinationer, læse mere her.

Vi tager imod dankort eller MobilePay.

Attester

Kørekort500 kr
Attest ved afbestilling af rejse500 kr
High-school-attest1500 kr
Cykelattest, handicapskilt, Fri attest m.m.500 kr
Mulighedsattest500 kr
Sygemelding/Varighedsattet500 kr
Sygemelding ved eksamen300 kr
Ansøgning til enkelttilskud250 kr
Specielt angående sygemeldinger: Vi sender ikke regning til din arbejdsgiver. Vi afregner kontant med dig, hvorefter du afregner med din arbejdsgiver.

Privathonorarer

Privat konsultation500 kr
Gruppe 2 ydelser:
Lægekonsultation300 kr
Telefon konsultation0 kr
E-mail konsultation0 kr
Lægebesøg i hjemmet1000 kr
Sygeplejekonsultation/årskontrol200 kr
Gruppe 2 laboratorieydelser (tillæg):
Blodprøve50 kr
INR125 kr
CRP (Infektionsprøve)75 kr
Blodsukkermåling50 kr
Halspodning (Streptokokker, type A)75 kr
Urinundersøgelse (stix)25 kr
Urindyrkning25 kr
Urin til resistensundersøgelse50 kr
Lungefunkionsundersøgelse100 kr
Lungefunkionsundersøgelse med reversibilitet250 kr
Såbehandling100 kr
Hjemmeblodtryk150 kr
Blodprocent (hæmoglobin)50 kr
Hæmoglobin-A-1-C100 kr
Hvis vi senere skal bruge tid og kræfter på at sende en regning eller en rykker tillægger vi et administrationsgebyr/rykkergebyr.

Forsikringsattester

FP100 (fast pris)1608,75 kr
FP140 (fast pris)790 kr
Hiv-antistof1000 kr
FP2201500 kr
FP3001000 kr
FP3501500 kr
FP3601500 kr
FP401-I1500 kr
FP401-II1500 kr
FP4101000 kr
FP4202500 kr
FP4302500 kr
FP4402500 kr
FP4502500 kr
FP4602500 kr
FP4702500 kr
FP4802500 kr
FP4902500 kr
FP500 (fast pris)1758,75 kr
FP510 (fast pris)1758,75 kr
FP610Honorar efter regning
FP710 (fast pris)772,50 kr
FP910 (fast pris)651,25 kr
Priser er incl. moms